Trygg bolighandel
på Helgeland

Skal du selge bolig eller ønsker ny verditakst?
Kontakt oss på telefon
48 30 50 20

Hvorfor velge oss?

Hvis du verdsetter trygghet, troverdighet, tilgjengelighet og kundeservice i særklasse så velger du oss.

Verdi Eiendomstakst Helgeland sin visjon er å utføre trygge og troverdige takstrapporter på hele Helgeland. Dette på en slik måte at reklamasjoner, konflikter og tvistesaker ikke oppstår i etterkant av eierskiftet. Vår service innebefatter også rådgivende anbefalinger i salgs- og kjøpsprosessen.

Våre verdier er;

 • Leveringsdyktig
 • Troverdig
 • Nøyaktig
 • Tilgjengelig

Våre verdier innebærer med andre ord kort responstid samt kort leveringstid etter befaring, troverdige og nøyaktige takstrapporter samt høy grad av tilgjengelighet.

 

Verdi Eiendomstakst er eneste aktør på Helgeland med rendyrket spisskompetanse på verditakster og tilstandsrapporter av privat eiendom. Med over ti års erfaring med den grundigste tilstandsrapporten har selskapet i særklasse lengst erfaring innenfor sitt fagområde. 

Vi er er ett av få takstfirma i Norge og det eneste takstfirmaet på Helgeland med autorisasjon innenfor alle disse fagområdene;-

 • Verditaksering av bolig
 • Tilstandsanalyse av bolig
 • Energimerking av bolig
 • TEGoVA Residential Valuer (godkjenningsinstans for boligtakstmenn på Europeisk nivå)
 • DNV Boligsalgsrapport (sertifisert takstmenn for boligsalgsrapportering)

Våre tjenester

En tilstandsrapport gir den aller største tryggheten for både selger og kjøper, og til forskjell fra en verditakst blir boligens bygningsdeler også tilstandsvurdert.

En verditakst er en bankuavhengig vurdering av boligens markedsverdi. Rapporten anbefales ved refinansiering eller ved søknad om lån hvor det skal tas pant i boligen.

En forhåndstakst er basert på en vanlig verditakst, men her vurderes markedsverdien etter ferdigstillelse av et prosjekt. Dette kan eksempelvis gjelde ved nybygg, tilbygg og renovering.

En energiattest er lovpålagt ved salg av bolig/fritidsbolig som har et bruksareal på mer enn 50 m2. Vi bistår om lag 90 % av våre kunder med dette, og hensyntar samtidig de oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår.

Besøk gjerne vår nettside for energimerking: www.energiattest.no.

Verdi Eiendomstakst Helgeland tilbyr også en rekke andre tjenester:

 • Radonmåling
 • Byggelånsoppfølging
 • Uavhengig kontroll av våtrom

 

Ofte stilte spørsmål

Du kan forvente at takstmannen gir en objektiv vurdering av tilstanden til boligen din. Takstmannen skal være uavhengig. Det vil si at han ikke skal ha noen koblinger til verken eiendomsmeglere, bank, forsikringsselskaper eller andre involverte aktører. Takstmannen har høy integritet og har streng taushetsplikt. All informasjon som kommer frem i løpet av oppdraget er taushetsbelagt.

Du kan også forvente at takstmannen er godt kjent i ditt nærområde. Han skal vite hva nabolaget inneholder. Det vil si at han skal vite hvor nærmeste barnehage, skole, matbutikk og lignende. Vi anbefaler at du velger en takstmann som har rykte på seg for å være nøyaktig, grundig, dyktig og som kjenner ditt nabolag godt.

Hva en takst koster avhenger av hvilken type takst man ønsker, boligens størrelse, antall våtrom og antall bygg som skal takseres. Ta kontakt med oss for å få et pristilbud.

En befaring i en vanlig bolig tar ca. 1-2 timer når vi utfører en verditakst. For en teknisk gjennomgang (Tilstandsrapport) tar befaringen ofte mellom 3-4 timer.

Nei, boligen må ikke ryddes mer enn at vi har fri tilgang til alle rommene i boligen. Dersom vi for eksempel ikke kommer oss inn i en full bod må vi ta forbehold i taksten om at rommet ikke er besiktiget.

Man trenger ikke å vaske boligen før befaringen, men boligens sluker må rengjøres på forhånd.

Luker til krypkjeller og kaldloft bør vært åpnet før befaringen, da også disse rommene skal være tilgjengelig for inspeksjon.

Normalt tar det 1-2 dager å ferdigstille en verditakst. En tilstandsrapport vil normalt være klar i løpet av 3-4 dager.

Når du har mottatt rapporten fra takstmannen må du lese den grundig. Dersom du oppdager feil eller mangler i rapporten må du gi takstmannen tilbakemelding om dette.

I mange tilfeller dreier konflikter knyttet til boligsalg seg om feil og mangler som er vanskelig eller «umulig» å oppdage av ufaglærte, eller ved en verditakst. Eksempler på slike feil kan være skjult mugg/ sopp i veggen på badet, feil konstruksjon av taket på loftet eller manglende lufting.

Selger skal opplyse om alt han vet eiendommen, både det som anses som negativt og det positive. Kjøper har undersøkelsesplikt, og er derfor pliktig til å undersøke boligen for feil og mangler. Dersom det i ettertid kommer frem feil på eiendommen som ikke er beskrevet, er det avgjørende at feilen ikke var mulig å oppdage på befaringsdagen, for at kjøper skal kunne fremme et krav mot selger.

Verdi Eiendomstakst
i tall

Antall ansatte
0
År i drift
0
Antall takster
0 +
Telefon: 48 30 50 20      E-post: post@vet.no     Adresse: Midtre gate 17, 8624 Mo i Rana
Skroll til toppen