Tilstandsrapport
NS 3600

I en tilstandsrapport legger takstmannen spesielt vekt på de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved et eierskifte.

Tilstandsrapporten er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – og gir en grundig gjennomgang med informasjon om tilstanden til boligen. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens markedsverdi beregnes – dette i tillegg til boligens beliggenhetsfaktor som selvsagt også er avgjørende for markedsverdien.

I salgsøyemed bidrar tilstandsrapporten til at det også blir lettere for potensielle kjøpere å gjøre seg kjent med de viktigste forholdene ved boligen. Rapporten er svært troverdig, og skaper på den måten en større trygghet og dermed også en lavere terskel for å kjøpe boligen. Analyser gjort av forsikringsselskapet Protector Forsikring viser også at bruk av tilstandsrapporter gir 3-5 prosent økning i salgsprisen.

Verdi Eiendomstakst Helgeland har siden 2012 utført om lag 2 000 grundige tilstandsrapporter. Vår visjon har fra selskapets spede begynnelse vært å utføre grundige og troverdige takstrapporter med formål om å trygge salgsprosessen (evt. delingsprosessen) slik at reklamasjoner, konflikter eller tvistesaker IKKE oppstår i etterkant av eierskiftet. Denne visjonen ligger i ryggraden hos alle våre ansatte, og i hele vårt arbeid fra A til Å. I tillegg er vi naturligvis opptatt av å skrive informative og lettforståelige rapporter slik at eiendommen blir solgt på en enkel, rask og tryggest mulig måte – for alle parters beste!

 

Ønske du å lese mer om den anbefalte og grundige tilstandsrapporten og dens Norske Standard – NS 3600, så kan du gå inn på følgende lenker:

Norsk Takst:

https://www.norsktakst.no/norsk/finn-takstmann/bolig-tilstand/boligsalgsrapport/

Standard Norge:

https://www.standard.no/fagomrader/bygg-anlegg-og-eiendom/teknisk-tilstandsanalyse-av-bolig—ns-3600/

Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling.

ANBEFALES VED:

  • Salg av enebolig
  • Salg av fritidsbolig
  • Salg av leilighet
  • Verditaksering i forbindelse med arv/dødsbo
  • Verditaksering i forbindelse med samlivsbrudd
  • Verditaksering i forbindelse med innkjøp
Skroll til toppen