Våre tjenester

En tilstandsrapport gir den aller største tryggheten for både selger og kjøper, og til forskjell fra en verditakst blir boligens bygningsdeler også tilstandsvurdert.

En verditakst er en bankuavhengig vurdering av boligens markedsverdi. Rapporten anbefales ved refinansiering eller ved søknad om lån hvor det skal tas pant i boligen.

En forhåndstakst er basert på en vanlig verdi- og lånetakst, men her vurderes markedsverdien etter ferdigstillelse av et prosjekt. Dette kan eksempelvis gjelde ved nybygg, tilbygg og renovering.

En energiattest er lovpålagt ved salg av bolig/fritidsbolig som har et bruksareal på mer enn 50 m2. Vi bistår om lag 90 % av våre kunder med dette, og hensyntar samtidig de oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår, som f.eks. utskiftning av vinduer og/eller dører, etterisolering av yttervegger og/eller kaldloft, tilbygg etter byggeår etc.

Verdi Eiendomstakst Helgeland tilbyr også radonmåling:

  • Rådgivning
  • Salg av radonmåling med sporfilm
  • Utførsel av radonmåling med sporfilm og elektroniske apparater i boliger, offentlige bygg og bedrifter (radonkartlegging)
  • HMS-dokumentasjon for bedrifter
Skroll til toppen