Våre tjenester

En boligsalgsrapport gir den aller største tryggheten for både selger og kjøper, og til forskjell fra en verdi- og lånetakst blir boligens bygningsdeler også tilstandsvurdert.

En verdi- og lånetakst er en bankuavhengig vurdering av boligens markedsverdi. Rapporten anbefales ved refinansiering eller ved søknad om lån hvor det skal tas pant i boligen.

En forhåndstakst er basert på en vanlig verdi- og lånetakst, men her vurderes markedsverdien etter ferdigstillelse av et prosjekt. Dette kan eksempelvis gjelde ved nybygg, tilbygg og renovering.

En energiattest er lovpålagt ved salg av bolig/fritidsbolig som har et bruksareal på mer enn 50 m2. Vi bistår om lag 90 % av våre kunder med dette, og hensyntar samtidig de oppgraderinger som er gjort på boligen etter byggeår, som f.eks. utskiftning av vinduer og/eller dører, etterisolering av yttervegger og/eller kaldloft, tilbygg etter byggeår etc.

Verdi Eiendomstakst Helgeland tilbyr også radonmåling:

  • Rådgivning
  • Salg av radonmåling med sporfilm
  • Utførsel av radonmåling med sporfilm og elektroniske apparater i boliger, offentlige bygg og bedrifter (radonkartlegging)
  • HMS-dokumentasjon for bedrifter
Rull til toppen