Verdi­takst

En verditakst er et takstdokument utarbeidet av en takstmann som angir en antatt markedsverdi for eiendommen.

En verditakst skiller seg fra en tilstandsrapport i det grunnleggende formålet: Verditakster har som formål å fastsette verdien på en eiendom/bolig, mens tilstandsrapporter har som formål å beskrive en bygnings tekniske (i all hovedsak: fysiske) tilstand. Det er likevel en sammenheng mellom dokumenttypene ved at bygningens tekniske tilstand er ett av flere parametre som inngår ved fastsettelsen av bygningens verdi.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Verditakst kan danne grunnlag for refinansiering, arveoppgjør, skilsmisseoppgjør, rettslige tvister mm.

Verditaksering av hytter og fritidseiendommer utføres på samme måte. Men her stilles det enda strengere krav til takstmannens lokalkjennskap, da markedet ofte er opphetet og variasjonene på eiendommene er store. Dette krever god lokalkunnskap og markedsinnsikt.

Ta kontakt på 48 30 50 20 for nærmere informasjon eller bestilling.

ANBEFALES VED:

  • Verditaksering i forbindelse med arv/dødsbo
  • Verditaksering i forbindelse med samlivsbrudd
  • Refinansiering

Skal du selge bolig? Da anbefaler vi å få utført en tilstandsrapport med verditakst. 

Skroll til toppen